Dobré potápěčské zprávy OSAC 15.04.2016

Ahoj potápěči oSAC a naši přátelé a sympatizanti!

Příznivá zpráva nám přišla z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Kladně byla vyřízena naše žádost o dotaci na naši klubovou činnost pro děti a mládež v roce 2016. Administrativně a organizačně náročná práce s vypracováním žádosti a jejím prosazením se vyplatila. V současné době máme v klubu přes padesát členů ve věku do patnácti let. Základem jsou skupiny, kterým se systematicky věnují naši trenéři Standa Kutheil, Tomáš Janovský a Jana Pachmannová každý pátek v bazénu. Podmínky stále zlepšujeme - konkrétně tento týden jsme pořídili další kompletní potápěčskou soupravu dětské velikosti (žaket+ automatiku 1.a2.st. s manomentrem).Zavádíme metodický systém projektu Příprava bezpečného plavání a potápění pro děti a mládež OSAC. Tuto problematiku řešíme v rámci SČP tak, abychom využili dobré zkušenosti ze všech klubů, které se tím zabývají.

Příjemným povzbuzením je získání motivačních balíčků 2016 pro naše klubové členy - mladé potápěče do 15ti let. Balíčky (viz obrázek) dětem předáme v pátek 22.dubna večer v bazénu při příležitosti Soutěžně zábavného večera OSAC. Zveme vás tímto k účasti: do malého a velkého bazénu na tradiční soutěže v plavání a potápění. Organizátoři jsou jako obvykle Jarda Šimůnek, Vláďa Levý, Radek Němeček, pomáhat budou Jindra Tomáš , Pepa Aubrecht, Petr Chládek a já a další. Nejmenší děti do asi šesti nebo sedmi let budou závodit v malém bazénu a větší spolu s dospělými ve velkém bazénu. Všichni účastníci dostanou na závěr pěkné ceny!

A ještě krátká klubová informace z členské schůze OSAC, která se konala 12.4.2016: Schváleny byly zprávy o činnosti, hospodaření a revizi za rok 2015. Zvoleno bylo vedení klubu ve stejném složení jako dosud a potvrzen byl plán akcí a rozpočet na rok 2016. Pro členy, kteří se nezúčastnili schůze je dle stanov možný způsob vyjádření názoru per rollam tj. korespondenčně.

Za výbor zdraví

Jarda Hudec, předseda PK OSAC Plzeň