Akce pro členy OSAC: Beseda o bezpečnosti potápění 22.11.2007 od 18:00

Akce OSAC: Přednáška s besedou o bezpečnosti potápění (s promítáním a ukázkami potápěčské výstroje a vybavení) Určeno: pro členy PK OSAC (cca 20-30osob)
Datum: čtvrtek 22.11.2007
Čas: od 18:00 do 20:00
Místo: zasedací místnost SEG, Skladová ul.4, Plzeň.

Program:
1) Přivítání a info k programu - Hudec
2) Přednáška o bezpečném potápěni - Aišman
3) Ukázky výstroje s výkladem (konfigurace, poruchy, údržba,...) - Aišman
4) Výklad k Bezpečnostním pravidlům potápění klubu OSAC - Hudec
5) Úvod diskuse o zkušenostech z potápění v klubu OSAC - Hudec, Šimůnek, Bartoš
6) Diskuse
7) Závěr - Hudec

Vstup je zdarma a s podmínkou, že se zájemce o účast včas předem přihlásí (vzhledem k omezené kapacitě místnosti) u Jardy Hudce emailem (hudecj@seznam.cz) nebo SMS na mobil: 739535770. Pro zájemce, kteří se opozdí s přihlášením a pro nedostatek místa se na akci nedostanou, připravíme případně náhradní termín.