Info z akce potápěčů OSAC 14.10.2017 a pozvání na 20.10.2017

Ahoj členové klubu OSAC,

sobotní údržbový ponor OSAC 14.10.2017 na Lomečku se vydařil. Potápěči z naší party zkontrolovali pod vodou celý Polygon, očistili průzory pozorovatelny, kesonu i část pláště. Cedule SČP a OSAC a hlavně vodicí lana jsou na svých místech. Počasí bylo výborné a oběd opět vylepšený buchtami od Renaty všem chutnal. Na pár momentek se podívejte do Fotogalerie.

Další akce OSAC je již v pátek 20.10.2017 - podle plánu Soutěžně zábavný večer OSAC v bazénu. Přijďte včas, začínáme hned v 19:00 ! 

Za výbor OSAC všechny zve Jarda Hudec

Pozvání na potápěčské akce 4.10.2017

Ahoj potápěči OSAC a všichni naši příznivci,

přijměte pozvání na nejbližší potápěčské akce:

V sobotu  7.10.2017 pořádají tachovští potápěči každoroční Ohlédnutí za sezonou v lomu Pavlovice. Více na letáku. Kamarádi potápěči nejen z našeho klubu OSAC jsou vítáni.

V sobotu 14.10.2017 pojedeme na klubový OSAC ponor na Lomeček do Starého Klíčova. Při ponoru pravidelná údržba a kontrola polygonu, tj. keson, pozorovatelna, lana a plazivka, případně drobné opravy. Sraz na Lomečku asi v 11 hod. Po ponoru společný oběd, který jako obvykle připraví Zdeněk Zrůst a po obědě posezení s povídáním o letních ponorech.

Další akcí bude bazénový Soutěžně zábavný večer OSAC, který připravuje výbor na pátek 20.10.2017 od 19:00. Začne se v závody dětí malém bazénku a potom mládež a dospělí ve velkém bazénu. Zveme nejen členy OSAC, ale i naše kamarády a známé přátele. Podmínka je jako vždy jediná: při příchodu se ohlaste! Čekají pěkné ceny a spousta zábavy!

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec

Potápěčské novinky OSAC 25.9.2017

Ahoj potápěči OSAC a všichni naši kamarádi,

je tu podzim, nový školní rok a s ním i noví členové OSAC, zejména děti se zájmem o přípravu bezpečného plavání a potápění. Trenéři našeho  potápěčského kroužku dětí jsou Josef Kotěšovec, Tomáš Janovský, Jana Pachmannová, Vladimír Kreisinger, Josef Aubrecht a  Radek Němeček. Vše metodicky a organizačně řídí Jarda Šimůnek a já.  Připomínáme všem rodičům, že kroužek pokračuje ve své činnosti beze změny, každý pátek v bazénu. Trenéři upřesňují počty dětí v jednotlivých skupinách, aby se všechny v průběhu roku naučily vše potřebné - plavat bez a s ploutvemi, šnorchlovat a také teorii a základy praxe potápění s přístrojem a aby se všechny děti vystřídaly v programu výcviku. 

Pro uskladnění potápěčské výstroje (olověné zátěže, dýchací automatiky, plavací pomůcky apod. jsme získali a upravili velký žlutý plastový kontejner (je označen OSAC), který je umístěn v místnosti vedle plavčíka. Klíče mají trenéři.

Pozor! Zde na webu osac v rubrice "Akce: prodej vybavení" jsou nově inzerovány jedním z členů OSAC dětské ploutve a potápěčská maska - doporučuji všem, aby si nabídku prohlédli a případně také nabídli využitelné věci pro děti a navzájem si je prodali. 

Další potápěčskou novinkou je nová výhoda = bezplatný ponor na Lomečku pro potápěče, kteří jsou členy Svazu českých potápěčů (to jsou všichni členové OSAC) a mají zaplacený příspěvek na rok 2017 ( tj. mají vylepenou svazovou známku v Potápěčské průkazu). Viz Aktualita OSAC z 20.9.2017.

Doporučuji všem, aby se občas podívali na Facebook OSAC  www.facebook.com/OSAC.cz

Máme tam umístěnu Virtuální prohlídku Lomečku ! 

Mimochodem: na Lomeček jsem správci Zdeňkovi Zrůstovi minulý týden předal ze Svazu potápěčů nám zapůjčenou Mobilní resuscitační kyslíkovou soupravu DAN Oxygen Unit. Tím jsme zlepšili vybavení bezpečnostního zajištění Potápěčského polygonu.

Pro všechny naše potápěče  - členy OSAC info o našich nejbližších potápěčských akcích - ponorech:

28.-30.9.2017 Borek (kraj Vysočina, lom, max. hloubka 34 m, pod vodou autobus, člun, ponorka, cesta z Plzně 210 km , tj. asi 2,5 h. , za vstup a ponor se platí.)

14.10.2017 Lomeček (údržba polygonu, čištění kesonu a lan, kontrola průzorů pozorovatelny)

4.11.2017  Lomeček (údržba polygonu, čištění kesonu a lan, kontrola označení objektů)

17.-19.11.2017 Svobodné Heřmanice – Šífr (kraj Moravskoslezský kraj, lom, max. hloubka 36 m, pod vodou keson Permon, studna, pumpa, cesta z Plzně 436 km, tj. asi 4,5 h.)

Výbor OSAC opět připravuje pro všechny členy OSAC - zejména děti a mládež Soutěžně zábavný večer v bazénu se zajímavými disciplínami a pěknými cenami pro děti z našeho klubu OSAC, ale zúčastnit se mohou i další - přiveďte své kamarády a známé přátele! 

Večer se bude konat v pátek 20.10.2017 od 19:00.  Pozor původní termín 13.10. změněn- kvůli hokeji Škody Plzeň a tedy nedostatku míst parkování - na 20.10.2017 !!! Organizují Jarda Šimůnek, Radek Němeček, Josef Aubrecht spolu s dalšími trenéry OSAC.

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda

 

Výhody pro potápěče SČP pro ponory v Lomečku - novinka od 20.09.2017

Svaz českých potápěčů poskytuje prostřednictvím potápěčského klubu OSAC Plzeň trvalou a účinnou a všestrannou podporu provozu potápěčské lokality Lomeček a jejímu správci. Jedná se o pořízení a prostřednictvím PK OSAC provozování kompletu Potápěčského polygonu OSAC SČP (keson, pozorovatelna s lávkou, jeskyně průlezka, cvičné podvodní lano, vodící lanové trasy, atd.) v areálu Lomeček, Starý Klíčov u Domažlic  včetně smluvního vybavení novou moderní záchrannou mobilní resuscitační soupravou.
Na základě kladně vyhodnocené a oboustranně prospěšné uvedené spolupráce bylo dohodnuto poskytnutí výhody členům Svazu českých potápěčů bezplatného ponoru v areálu  lomu Lomeček za dále uvedených podmínek:
Potápěč se zájmem o bezplatný ponor v lokalitě Lomeček musí správci areálu při vstupu do areálu prokázat své členství ve Svazu českých potápěčů a zaplacený svazový příspěvek pro daný kalendářní rok předložením Potápěčského průkazu na své jméno s vylepenou svazovou známkou SČP pro daný rok. Vzor viz foto.

 

Správce areálu má právo neposkytnout uvedenou výhodu potápěči členu SČP při 

porušení bezpečnostních a provozních zásad a pravidel pro potápěče v lokalitě Lomeček a souvisejících zákonných povinností.

Vstup návštěv do areálu Lomeček je v gesci a pravomoci správce areálu - nájemce lokality Zdeňka Zrůsta. 

 

Bazénový výcvik mládeže OSAC opět zahájil 8.9.2017

S novým školním rokem opět zahájil pravidelný páteční bazénový trénink OSAC. Členové OSAC tj. dospělí i děti mají opět k dispozici malý a velký bazén vždy od 19:00 do 20:30. 

Pokračuje i kroužek malých potápěčů OSAC s trenéry Tomášem Janovským, Josefem Kotěšovcem a Janou Pachmannovou. Dalšími trenéry jsou Josef Aubrecht, Radek Němeček a Vladimír Kreisinger.      Podívejte se do Fotogalerie!

Výcvik dětí je dle programu projektu Příprava bezpečného plavání a potápění mládeže OSAC.

Jen pro připomenutí: Rozdělení plaveckých drah zůstává stejné, děti v kroužku mladých potápěčů mládeže jsou ve věku od cca 6 do 14 ti let a jsou rozděleny do 3 skupin. První skupinu vede Josef Kotěšovec a pomáhá mu Vladimír Kreisinger, druhou vede Tomáš Janovský a třetí skupinu má Jana Pachmannová, které pomáhá Josef Aubrecht a Radek Němeček.

Metodické, organizační a finančně technické zajištění mají na starosti Jarda Šimůnek a Jarda Hudec.

Děti ve skupinách se budou dle pokynu trenérů střídat, aby se postupně v průběhu roku všechny děti cvičily v bezpečném plavání, šnorchlování i potápění s přístroji a to jak teorii tak i v bazénové praxi.

Pro rodiče, kteří doprovázejí děti, jsou k dispozici Průkazky pro doprovod, se kterými mohou vstupovat k bazénu a pozorovat z lavičky trénující mládež.

S dotazy a případně návrhy a náměty se můžete obracet na všechny členy výboru a trenéry a samozřejmě na mne osobně!

Jarda Hudec, předseda OSAC Plzeň

 

Upozornění pro členy PK OSAC Plzeň - začíná bazén v pátek 8.9.2017

Ahoj potápěči OSAC !

V září opět začíná nový školní rok, a proto také zahajuje provoz bazén SK Radbuza Plzeň.

Náš klub bude smluvně pokračovat beze změny

od pátku 8.září 2017 v pravidelném pátečním potápěčském tréninku.

To znamená od 19:00 do 20:30 v obou bazénech - velkém i malém.

Pokračovat bude i oblíbený trénink mladých- plavecký a potápěčský výcvik dětí a mládeže  (projekt Bezpečné plavání a potápění mládeže) tj. 3 skupiny vedené trenéry Tomášem Janovským, Janou Pachmannovou a náhradním trénérem za Standu Kutheila, který nemůže z časových důvodů zaměstnání. Samozřejmě, že s výcvikem pomohou i nadále trenéři Josef Aubrecht a Radek Němeček. 

 

Nashle na bazénu v pátek 8.září 2017 !

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec

Klubové potápěčské novinky OSAC 02.08.2017

 

Ahoj členové potápěčského klubu OSAC Plzeň a všichni naši přátelé,

seznamte se na přelomu prázdnin s klubovými novinkami:

1) Po náročném vyjednávání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jsme v rámci Programu VIII. obdrželi pro klub OSAC dotaci ve výši 1000 Kč na jednoho evidovaného člena do 15ti let.  Dále se našemu klubu OSAC podařilo získat finanční příspěvek od Českého olympijského výboru prostřednictvím Svazu českých potápěčů. Smlouvu v nejbližších dnech podepíši.

2) Důležitou novinkou je zpráva od kamaráda Martina Aišmana - instruktora CMAS SČP. Martin získal instruktorskou kvalifikaci na výcvik Vrakové potápění. Využijte příležitosti a přihlaste se do kurzu.

3) Na nejbližších potápěčských lokalitách od Plzně jsou vhodné podmínky spíše na koupání než potápění. Konkrétně na Hracholuskách se kvalita vody směrem proti proudu zhoršuje. V místech od silničního mostu již postupuje nazelenalá barva vody, na Radosti je voda na povrchu průhledná, ale v hloubce – konkrétně dále u „lyžařů“ je viditelnost již malá tj. 1-2m. Mnohem lepší je to na Lomečku, pokud je tam málo lidí, tak 5m.

4) Minulý týden mne požádala redaktorka MF Dnes Barbora Němcová o krátké povídání k historii zatopených vesnic Hracholuskou přehradou, konkrétně o ponorech na Těchoděly...(viz článek)

5) Podle dlouhodobé předpovědi bude srpen na Plzeňsku letně teplý. Protože trávím většinu času na chatě a občas jezdím na člunu, tak se ozvěte, kdybyste někdo chtěl vyrazit na ponor (i když do zakalených vod).

 

Za výbor OSAC přeji hezké dny

Jarda Hudec

Pozor, v pátek 30.června 2017 je poslední bazénový trénink OSAC

Ahoj členové klubu OSAC Plzeň,

provoz bazénu SK Radbuza a tedy i náš bazénový trénink OSAC každoročně končí posledním dnem v červnu. Tzn. , že se v bazénu sejdeme naposledy v pátek 30.6.2017.

Po dobu školních prázdnin bude bazén uzavřen. Pokračovat budeme v září tj. v pátek 8.9.2017 opět od 19:00.

V červenci a srpnu plánujeme dle možnosti a aktuální domluvy klubové akce na Lomečku, Hracholuskách apod. - viz Plán akcí OSAC 2017.  Sledujte web OSAC a emaily - o konkrétních termínech budeme informovat.

Výbor OSAC přeje všem potápěčům pěknou letní dovolenou respektive hezké prázdniny a nashle u vody (pod vodou)!

Zdraví Jarda Hudec

Klubový víkend potápěčů OSAC ve VS Barbora 16.-18.6.2017

Každoroční klubový víkend OSAC

se konal ve Výcvikovém středisku Svazu českých potápěčů Barbora u Teplic

od pátku 16. do neděle 18.6.2017.

Dvě desítky našich potápěčů strávily v pěkném prostředí výcvikového střediska víkendové dny potápěním a relaxováním. Ubytování bylo v souladu s výhodami , které SČP poskytuje klubům ZDARMA! Počasí OK, viditelnost pod vodou do 10m horší, pod pěkná (až 5-6m). Víkend se opět vydařil!

Dokumentují to fotky Luboše Pauliny, které jsou ve Fotogalerii.

 

Akce OSAC víkend na VS Barbora se blíží (16.-18.6.2017)

Plánovaná víkendová akce potápěčů OSAC

ve

Výcvikovém středisku SČP Barbora u Teplic

bude

od pátku 16.6. do neděle 18.6.2017.

 

 

Seznam zatím přihlášených:

1 Hudec Jaroslav 2 Kuttnerová Ludmila  3 Kuttner Jan 4 Uhlíř Pavel  5 Ježková Zdeňka 6 Aubrecht Josef 7 Kolářová Jolana 8 Perháč Miloš 9 Perháčová Jana10 Plzák Jindřich 11 Plzáková Renata 12 Ryba Jan 13 Šimůnek Jaroslav14 Staněk Richard jen SO 15 Wolf Daniel jen SO16 Mašek Václav jen SO 17 Mašková Barbora jen SO 18 Pauliny Luboš jen SO 19 Černíková Renata jen SO 20 Sejpka Jarda 21 Sejpka Jaroslav 22 Sejpková Klárka 23 Sejpková Marta 24 Brychta Jiří 25 Leitner Petr 26 Staňková Karla 27 Harvánek Ladislav