Výhody pro potápěče SČP pro ponory v Lomečku - novinka od 20.09.2017

Svaz českých potápěčů poskytuje prostřednictvím potápěčského klubu OSAC Plzeň trvalou a účinnou a všestrannou podporu provozu potápěčské lokality Lomeček a jejímu správci. Jedná se o pořízení a prostřednictvím PK OSAC provozování kompletu Potápěčského polygonu OSAC SČP (keson, pozorovatelna s lávkou, jeskyně průlezka, cvičné podvodní lano, vodící lanové trasy, atd.) v areálu Lomeček, Starý Klíčov u Domažlic  včetně smluvního vybavení novou moderní záchrannou mobilní resuscitační soupravou.
Na základě kladně vyhodnocené a oboustranně prospěšné uvedené spolupráce bylo dohodnuto poskytnutí výhody členům Svazu českých potápěčů bezplatného ponoru v areálu  lomu Lomeček za dále uvedených podmínek:
Potápěč se zájmem o bezplatný ponor v lokalitě Lomeček musí správci areálu při vstupu do areálu prokázat své členství ve Svazu českých potápěčů a zaplacený svazový příspěvek pro daný kalendářní rok předložením Potápěčského průkazu na své jméno s vylepenou svazovou známkou SČP pro daný rok. Vzor viz foto.

 

Správce areálu má právo neposkytnout uvedenou výhodu potápěči členu SČP při 

porušení bezpečnostních a provozních zásad a pravidel pro potápěče v lokalitě Lomeček a souvisejících zákonných povinností.

Vstup návštěv do areálu Lomeček je v gesci a pravomoci správce areálu - nájemce lokality Zdeňka Zrůsta. 

 

Bazénový výcvik mládeže OSAC opět zahájil 8.9.2017

S novým školním rokem opět zahájil pravidelný páteční bazénový trénink OSAC. Členové OSAC tj. dospělí i děti mají opět k dispozici malý a velký bazén vždy od 19:00 do 20:30. 

Pokračuje i kroužek malých potápěčů OSAC s trenéry Tomášem Janovským, Josefem Kotěšovcem a Janou Pachmannovou. Dalšími trenéry jsou Josef Aubrecht, Radek Němeček a Vladimír Kreisinger.      Podívejte se do Fotogalerie!

Výcvik dětí je dle programu projektu Příprava bezpečného plavání a potápění mládeže OSAC.

Jen pro připomenutí: Rozdělení plaveckých drah zůstává stejné, děti v kroužku mladých potápěčů mládeže jsou ve věku od cca 6 do 14 ti let a jsou rozděleny do 3 skupin. První skupinu vede Josef Kotěšovec a pomáhá mu Vladimír Kreisinger, druhou vede Tomáš Janovský a třetí skupinu má Jana Pachmannová, které pomáhá Josef Aubrecht a Radek Němeček.

Metodické, organizační a finančně technické zajištění mají na starosti Jarda Šimůnek a Jarda Hudec.

Děti ve skupinách se budou dle pokynu trenérů střídat, aby se postupně v průběhu roku všechny děti cvičily v bezpečném plavání, šnorchlování i potápění s přístroji a to jak teorii tak i v bazénové praxi.

Pro rodiče, kteří doprovázejí děti, jsou k dispozici Průkazky pro doprovod, se kterými mohou vstupovat k bazénu a pozorovat z lavičky trénující mládež.

S dotazy a případně návrhy a náměty se můžete obracet na všechny členy výboru a trenéry a samozřejmě na mne osobně!

Jarda Hudec, předseda OSAC Plzeň

 

Upozornění pro členy PK OSAC Plzeň - začíná bazén v pátek 8.9.2017

Ahoj potápěči OSAC !

V září opět začíná nový školní rok, a proto také zahajuje provoz bazén SK Radbuza Plzeň.

Náš klub bude smluvně pokračovat beze změny

od pátku 8.září 2017 v pravidelném pátečním potápěčském tréninku.

To znamená od 19:00 do 20:30 v obou bazénech - velkém i malém.

Pokračovat bude i oblíbený trénink mladých- plavecký a potápěčský výcvik dětí a mládeže  (projekt Bezpečné plavání a potápění mládeže) tj. 3 skupiny vedené trenéry Tomášem Janovským, Janou Pachmannovou a náhradním trénérem za Standu Kutheila, který nemůže z časových důvodů zaměstnání. Samozřejmě, že s výcvikem pomohou i nadále trenéři Josef Aubrecht a Radek Němeček. 

 

Nashle na bazénu v pátek 8.září 2017 !

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec

Klubové potápěčské novinky OSAC 02.08.2017

 

Ahoj členové potápěčského klubu OSAC Plzeň a všichni naši přátelé,

seznamte se na přelomu prázdnin s klubovými novinkami:

1) Po náročném vyjednávání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jsme v rámci Programu VIII. obdrželi pro klub OSAC dotaci ve výši 1000 Kč na jednoho evidovaného člena do 15ti let.  Dále se našemu klubu OSAC podařilo získat finanční příspěvek od Českého olympijského výboru prostřednictvím Svazu českých potápěčů. Smlouvu v nejbližších dnech podepíši.

2) Důležitou novinkou je zpráva od kamaráda Martina Aišmana - instruktora CMAS SČP. Martin získal instruktorskou kvalifikaci na výcvik Vrakové potápění. Využijte příležitosti a přihlaste se do kurzu.

3) Na nejbližších potápěčských lokalitách od Plzně jsou vhodné podmínky spíše na koupání než potápění. Konkrétně na Hracholuskách se kvalita vody směrem proti proudu zhoršuje. V místech od silničního mostu již postupuje nazelenalá barva vody, na Radosti je voda na povrchu průhledná, ale v hloubce – konkrétně dále u „lyžařů“ je viditelnost již malá tj. 1-2m. Mnohem lepší je to na Lomečku, pokud je tam málo lidí, tak 5m.

4) Minulý týden mne požádala redaktorka MF Dnes Barbora Němcová o krátké povídání k historii zatopených vesnic Hracholuskou přehradou, konkrétně o ponorech na Těchoděly...(viz článek)

5) Podle dlouhodobé předpovědi bude srpen na Plzeňsku letně teplý. Protože trávím většinu času na chatě a občas jezdím na člunu, tak se ozvěte, kdybyste někdo chtěl vyrazit na ponor (i když do zakalených vod).

 

Za výbor OSAC přeji hezké dny

Jarda Hudec

Pozor, v pátek 30.června 2017 je poslední bazénový trénink OSAC

Ahoj členové klubu OSAC Plzeň,

provoz bazénu SK Radbuza a tedy i náš bazénový trénink OSAC každoročně končí posledním dnem v červnu. Tzn. , že se v bazénu sejdeme naposledy v pátek 30.6.2017.

Po dobu školních prázdnin bude bazén uzavřen. Pokračovat budeme v září tj. v pátek 8.9.2017 opět od 19:00.

V červenci a srpnu plánujeme dle možnosti a aktuální domluvy klubové akce na Lomečku, Hracholuskách apod. - viz Plán akcí OSAC 2017.  Sledujte web OSAC a emaily - o konkrétních termínech budeme informovat.

Výbor OSAC přeje všem potápěčům pěknou letní dovolenou respektive hezké prázdniny a nashle u vody (pod vodou)!

Zdraví Jarda Hudec

Klubový víkend potápěčů OSAC ve VS Barbora 16.-18.6.2017

Každoroční klubový víkend OSAC

se konal ve Výcvikovém středisku Svazu českých potápěčů Barbora u Teplic

od pátku 16. do neděle 18.6.2017.

Dvě desítky našich potápěčů strávily v pěkném prostředí výcvikového střediska víkendové dny potápěním a relaxováním. Ubytování bylo v souladu s výhodami , které SČP poskytuje klubům ZDARMA! Počasí OK, viditelnost pod vodou do 10m horší, pod pěkná (až 5-6m). Víkend se opět vydařil!

Dokumentují to fotky Luboše Pauliny, které jsou ve Fotogalerii.

 

Akce OSAC víkend na VS Barbora se blíží (16.-18.6.2017)

Plánovaná víkendová akce potápěčů OSAC

ve

Výcvikovém středisku SČP Barbora u Teplic

bude

od pátku 16.6. do neděle 18.6.2017.

 

 

Seznam zatím přihlášených:

1 Hudec Jaroslav 2 Kuttnerová Ludmila  3 Kuttner Jan 4 Uhlíř Pavel  5 Ježková Zdeňka 6 Aubrecht Josef 7 Kolářová Jolana 8 Perháč Miloš 9 Perháčová Jana10 Plzák Jindřich 11 Plzáková Renata 12 Ryba Jan 13 Šimůnek Jaroslav14 Staněk Richard jen SO 15 Wolf Daniel jen SO16 Mašek Václav jen SO 17 Mašková Barbora jen SO 18 Pauliny Luboš jen SO 19 Černíková Renata jen SO 20 Sejpka Jarda 21 Sejpka Jaroslav 22 Sejpková Klárka 23 Sejpková Marta 24 Brychta Jiří 25 Leitner Petr 26 Staňková Karla 27 Harvánek Ladislav

 

Pozdrav party OSAC z potápění na Korsice 3.6.2017

První fotopozdrav z akce zájezdu potápěčů OSAC na Korsiku poslal Petr Valenta:

Účastníci akce:  

Pavel Uhlíř,Jaroslav Šimůnek,Miloš Perháč,Jiří Brychta,Jiří Nováček,Ladislav Trávníček,Jiří Ryska,Petr Valenta,Jan Kuttner,Petr Reitl

Zajímavá beseda OSAC s vrakovým potápěčem JIndřichem Böhmem 30.05.2017

Přes dvě desítky potápěčů OSAC absolvovalo v úterý 30.5.2017 v podvečer velmi zajímavou besedu s mezinárodně uznávaným a zkušeným vrakovým potápěčem Jindřichem Böhmem.  Beseda naši zvídavost nezklamala. Naopak silně poutavé povídání Jindry provázené videosekvencemi dokumentující nejznámější kauzu - jeho účast v mezinárodním týmu potápěčů k vraku Estonia. Estonsko švédský trajekt Estonia se potopil na cestě do Stockholmu z dosud záhadných a neobjasněných příčin. Jindřich spolu se svými kolegy při ponorech zdokumetoval stopy po pravděpodobně výbuchu nálože v přídi trajerktu, které byly asi skutečnou příčinou tragédie. Na trajektu zahynulo 852 lidí, jejich těla stále zůstávají ve vraku - jejich podmořském hromadném hrobě.

Příběhy vraků a jejich osádek - to je hlavní motto náročného technického potápění Jindry Böhma. Vymezený čas na besedu utekl velice rychle, takže v závěru byl prostor jen na krátičkou úvahu na téma potápěčský výcvik: Není podstatný systém (CMAS, PADI, IANTD, ProTec, SSI, ITD, atd.), ale nejdůležitější je kvalitní a zodpovědný instruktor...

Bylo mi ctí poděkovat Jindřichovi za všechny přítomné a jako suvenýr mu věnovat naše klubové tričko OSAC (které slíbil, že v létě bude rád nosit ).

Pár fotek z besedy jsem dal do Fotogalerie

Jarda Hudec

Výsledky závodů plavání mládeže PK OSAC Plzeň ze dne 26.05.2017

 Závody OSAC plavání v bazénu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme všem závodníkům k výborným výkonů a děkujeme organizátorům Radkovi Němečkovi a Jardovi Šimůnkovi a jejich spolupracovníkům Josefu Aubrechtovi, Vláďovi Levému, Janu Rybovi , Tomáši Janovskému a Jiřímu Nováčkovi a také dalším, kteří pomáhali a fandili pěkným závodům naší klubové potápěčské mládeže OSAC.

Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec ( fotomomentky ze závodu jsem dal do Fotogalerie  !)